Vomar spaaractie
Door het nummer van uw Klant-is-Koning kaart (Vomar) en uw naam aan ons op te geven ontvangt Emergo elke 3 maanden een donatie ter grootte van 0,5% van uw aankopen.

Fondsenwerving
Emergo doet regelmatig een beroep op landelijke en regionale fondsen. Helaas wordt het steeds moeilijker om voor een bijdrage in aanmerking te komen. Indien u zelf een fonds beheert – dan wel ons een fonds kunt aanbevelen – waar wij een beroep op kunnen doen, dan vernemen wij dat graag.

Collecteren
Emergo neemt elk jaar deel aan de collecte ten bate van het Prins Bernhard Cultuur Fonds en de Jantje Beton. Ondanks dat veel leden zich hiervoor inzetten zouden wij graag over meer collectanten beschikken.

Jantje Beton, hiervoor collecteren wij sinds een paar jaar.

Prins Bernhard Cultuurfonds, ofwel de Anjeractie. Hiermee doen wij al jaren mee, vanuit dit fonds hebben wij ook enkele subsidies mogen ontvangen.