Historie Emergo Castricum

Het fanfareorkest (opgericht in 1908) van Muziekvereniging Emergo kent een rijke geschiedenis, in samenwerking met Werkgroep Oud Castricum wordt hier binnenkort de historie van de vereniging zo accuraat mogelijk gepubliceerd.

Aloysius 1930

Op deze foto staat afgebeeld Fanfare Aloysius Castricum in circa 1930

Emergo 1973

Voorzitter Cor de Beurs Sr. links gezeten naast dirigent Jan Heijne:
“Ik (Cor) speelde zelf niet, maar ik had in 1973 twee zoons van 9 en 10 jaar die in het korps mochten beginnen. Tegen Jan Heijne, die toen dirigent was, zei ik dat ik wel eens een klussie wilde doen. Op een avond in het voorjaar van 1973 mocht ik op de ledenvergadering komen en werd toen prompt tot voorzitter gekozen. Cor Kroone was mijn voorganger en de vereniging heette toen nog ‘Castricumse Fanfare en drumband’. Er waren zeventien leden en nu zijn dat er ruim honderd. In 1977 kwamen de majorettes erbij. In datzelfde jaar overleed Jan Heijne plotseling en dat was een grote slag voor de vereniging. Anton Baars uit Limmen werd toen de nieuwe dirigent. Vanwege lichamelijke ongemakken moest ik helaas in 1978 als voorzitter stoppen, maar ik bleef wel actief voor de vereniging en kreeg als nieuwe taak die van instrumentencommissaris. Dat houdt veel werk in aan de aanschaf en het onderhoud van de instrumenten.”