Contributie
Bij een lidmaatschap hoort ook een financiële bijdrage in de vorm van contributie. Hiermee worden deels onze kosten gedekt. Kosten, waaraan moet je dan denken?

  1. personeelskosten: onze vereniging werkt met professionele dirigenten en repetitors om het kwaliteitsniveau te borgen en verder uit te bouwen.
  2. huisvestingskosten: Emergo heeft geen eigen clubgebouw dus huren wij onze repetitie- en opslagruimte.
  3. instrumentarium: als lid kun je aanspraak maken op een instrument in bruikleen. De instrumenten zijn van hoge kwaliteit en hebben een dito hoge aanschafwaarde. Ook wordt het instrumentenonderhoud, binnen het redelijke, hiervan betaald.
  4. representatiekosten: een boeket bloemen of flesje wijn voor een speciale gelegenheid of na afloop van een concert wordt natuurlijk op prijs gesteld.

Donateurs, sponsors, subsidie en fondsenwerving
Naast contributie is Emergo sterk afhankelijk van onze schare vaste donateurs en sponsors. Daarnaast wordt er aanspraak gemaakt op (gemeentelijke) subsidie en worden er fondsen aangeschreven voor bijvoorbeeld aanschaf van instrumentarium. Financiële bijdrage in de vorm van subsidie is ook bij Emergo de laatste jaren fors verminderd. Dit is een landelijke trend en deze afkalving duurt nog altijd voort.
De inzet van onze vrijwilligers en bijdragen door donateurs en sponsors worden steeds belangrijker. Donateurs en sponsors genieten speciale privileges.

Ledenvergadering
Op de jaarlijkse ledenvergadering wordt de begroting van het voorgaande seizoen behandeld en beoordeeld en wordt er een inkijkje gegeven in begroting van het opvolgende seizoen. Het is belangrijk dat je hier als lid aanwezig bent, het gaat over jouw toekomst bij Emergo.

De contributiebedragen voor 2017/18:

Aspirant leden *) € 90 per jaar
Jeugdleden t/m 17 jaar €170 per jaar
Studenten 18 t/m 24 jaar €200 per jaar
18 jaar en ouder €230 per jaar

Bijstelling van de contributie wordt ieder jaar vastgesteld in de eerstvolgende ledenvergadering.

* een aspirant lid speelt nog niet mee in het opleidings- of het fanfareorkest

Contributies worden per digitale factuur naar de leden verstuurd en deze lopen per kalenderjaar.
Betalen in termijnen is mogelijk. De aanvraag hiervoor verloopt via de penningmeester.

Gegevens voor betaling: rekeningnummer NL82INGB0001851923 t.n.v. Castricumse Muziekvereniging Emergo o.v.v.: voor- en achternaam en eventueel betalingskenmerk.

Instrument in bruikleen
De vereniging kan zich niet verantwoordelijk stellen voor schades aan het instrumentarium die het gevolg zijn van onzorgvuldig/slordig gebruik. Het verenigingslid (of ouder/verzorger bij minderjarigheid) is zélf verantwoordelijk voor het afsluiten van een instrumentenverzekering, of aanvullende inboedelverzekering. Informeer bij je verzekeringsagent/maatschappij, wat hiervoor de beste optie is.